Dijamanti

Dijamantsi prsten

Generalna — Autor gordanaepo1108 @ 17:29
Tobias Wong je zaslužan za ovaj dijamantski prsten sa dijamantom okrenutim naopako koji pored estetske ima i odbrambenu ulogu. Naoštreni vrh dijamanta je toliko oštar da će opasno oštetiti svakog ko pokuša da vas napadne, a Tobias garantuje sigurne ogrebotine sa dijamantom veličine već od jednog karata. Evo ideje šta da poklonite vašim lepšim polovinama, samo se čuvajte da ih ne iznervirate.

Dijamantski satovi

Generalna — Autor gordanaepo1108 @ 17:08

Proizvodnja Michele satova je započeta s verom da je sat mnogo više od pokazatelja vremena, sat je odraz individualnosti u životu, postavka toga ko ste danas i gde ćete biti sutra.

Sat je prešao put od jednostavnih početaka, kada je osnovna funkcija bila pokazati tačno vreme, do modnih iskaza, pokazatelja stava, raspoloženja i individualnosti. Vaš životni stil, vaša ličnost, i vaš nivo sofisticiranosti je pokazatelj i osnovno merilo koji model sata ćete izabrati.

 Individualci koji kreiraju Michele kolekciju satova, čvrsto su ubeđeni da svaki Michele sat treba da predstavlja bitan detalj, duboko urezan u svetu mode. Internacionalni dizajneri Mishela satova, kreiraju unikatne proizvode prilagodljive svetskom tržištu. Priključenju svetskom tržištu, prethodila je upornost da se po svaku cenu stavi akcenat na kvalitet i poštovanje pravih vrednosti


Nokia od dijamanata

Generalna — Autor gordanaepo1108 @ 17:07
NOKIA OPTOČENA ZLATOM I DIJAMANTIMA
 
NOKIA N95 
Britanska kompanija "Amosu", poznata po skupim kreacijama, predstavila je unikatni model mobilnog telefona Nokia N95 sa 8 GB radne memorije, presvučen 18-karatnim belim zlatom i optočen sa 325 dijamanta.

Cena ovog telefona je 12.000 funti

Britanska kompanija najavila je da će nastaviti da "modelira" N95, a svaki novi proizvod biće unikatan i razlikovaće se po rasporedu i nijansama dijamanata.

Nokia N95 veoma je popularna, a spada u red trenutno "najpametnijih" mobilnih telefona na tržištu.
 


Dijamantsko prstenje

Generalna — Autor gordanaepo1108 @ 17:03
Ljubav je jedinstvena, neprocjenjiva i vjeèna baš kao i dijamanti pa stoga nije ni èudno što su dijamanti postali zalog ljubavi i braka koji æe vjeèno trajati.

Dijamanti su kroz povijest smatrani nosiocima èarobnih moæi, te su simbolizirali moæ i nepobjedivost svojih nosioca, te su i ratnici u nekim zemljama na bojnom polju izbjegavali kralja koji je imao èast da nosi dijamant jer su se bojali magiènih moæi koje su dijamanti dali tom kralju. Za dijamante se takoðer èesto smatralo da su suze božje koje su pale s neba, nešto nadzemaljsko što je nekolicini blaženih dalo božanske moæi i uzdiglo ih iznad ostatka obiènih smrtnika.

Sve do 15 stoljeæa jedino je kraljevima bilo dozvoljeno nositi dijamante jer su jedino oni imali dovoljno moæi da nose te nadzemaljske simbole. No nisu samo dijamanti povezani s bitkama, nepobjedivošæu i bogovima, veæ i s ljubavlju. Još u antièka vremena su stari Grci smatrali da æe vjeèna svjetlost dijamanata davati ljubavi vjeènu svjetlost.

Cijela tradicija davanja dijamantnih vjenèanih prstena poèela je 1477 godine s austrijskim nadvojvodom Maksimilijanom koji je svojoj zaruènici Mariji iz Burgundije poklonio zlatni prsten sa dijamantom kao simbolom njegove vjeène ljubavi. No tradicija stavljanja prstena na èetvrti prst puno je starija od 1477 i datira iz vremena starih Egipæana gdje se vjerovalo da baš vene iz èetvrtog prsta vode direktno u srce.


Krvavi dijamanti

Generalna — Autor gordanaepo1108 @ 17:00
Dijamant koji krvari
Vecina ljudi vrlo rijetko razmišlja o naèinu na koji dijamanti dolaze u ruke draguljara jer ih zanima samo izgled i cijena dijamanta, a ne prièa otkud je i pod kojim uvjetima došao do draguljara. No nažalost velik broj dijamanata ima krvi na sebi, doduše ne vidljive, ali krvi mnoštva afrièkih radnika koji su stradali zbog vrijednosti dragocjenih dijamanata.

Ti krvavi dijamanti (blood diamonds) cesto se nazivaju i konfliktnim dijamantima, a za njih se prvi put malo više culo nakon filma "Die Another Day", popularnog filma iz Bond serijala èiji se scenarij vrtio oko krijumèarenja konfliktnih dijamanata, a još više pažnje izazvao je film "Blood Diamond" sa odliènim Leonardom di Capriom.

Službena UN definicija krvavog dijamanta je: "Dijamant koji potjeèe iz podruèja koje kontroliraju frakcije koje nisu legitimne niti meðunarodno priznate, a kojim se financiraju vojne akcije protiv legitimnih vlada, ili su u suprotnosti s odlukama Vijeca sigurnosti."


Krvavi dijamanti

Generalna — Autor gordanaepo1108 @ 17:00
Dijamant koji krvari
Vecina ljudi vrlo rijetko razmišlja o naèinu na koji dijamanti dolaze u ruke draguljara jer ih zanima samo izgled i cijena dijamanta, a ne prièa otkud je i pod kojim uvjetima došao do draguljara. No nažalost velik broj dijamanata ima krvi na sebi, doduše ne vidljive, ali krvi mnoštva afrièkih radnika koji su stradali zbog vrijednosti dragocjenih dijamanata.

Ti krvavi dijamanti (blood diamonds) cesto se nazivaju i konfliktnim dijamantima, a za njih se prvi put malo više culo nakon filma "Die Another Day", popularnog filma iz Bond serijala èiji se scenarij vrtio oko krijumèarenja konfliktnih dijamanata, a još više pažnje izazvao je film "Blood Diamond" sa odliènim Leonardom di Capriom.

Službena UN definicija krvavog dijamanta je: "Dijamant koji potjeèe iz podruèja koje kontroliraju frakcije koje nisu legitimne niti meðunarodno priznate, a kojim se financiraju vojne akcije protiv legitimnih vlada, ili su u suprotnosti s odlukama Vijeca sigurnosti."


Zeleni dijamant

Generalna — Autor gordanaepo1108 @ 16:58

Prirodni zeleni dijamanti su drugi najrjedji dijamanti, a njihova zelena boja rezultat je radijacije atoma, buduci da radijacija narušava strukturu kristala cineci pritom selektivnu apsorpciju. No ta radijacija vrlo rijetko zahvata citav dijamant pa su zbog toga cisto zeleni prirodni dijamanti izuzetno rijetki i izuzetno skupi jer je zelenilo obièno prisutno samo na pojedinim dijelovima dijamanata. Kao primjer savršenog zelenog dijamanta obièno se uzima besprijekorni dijamant "Dresden Green".

Dresden Green sa svojom relativno malom težinom od 41 karata vrijedi jako puno zahvaljujuæi rijetko savršenoj zelenoj boji ovog zaista prekrasnog dijamanta. Dresden Green dijamant inaèe služi i za usporeðivanje prirodno zelenih dijamanata od onih proizvedenih u laboratoriju, a postoji i nada da æe s vremenom Dresden Green poslužiti i za razlikovanje prirodnih od laboratorijskih dijamanata, a koje je zasad u nekim sluèajevima vrlo teško izvedivo.


Ruzicasti dijamant

Generalna — Autor gordanaepo1108 @ 16:57

Ružièasti dijamanti predstavljaju vjerojatno najtraženiju boju skupocjenih dijamanata, barem što se ženske populacije tièe, no zbog svoje izuzetne rijetkosti, ovi su dijamanti izuzetno skupi i praktièki dostupni samo vrlo uskom krugu vrlo bogatih ljudi. Ružièaste dijamante neæete naæi kod svakog draguljara, a kad ih jednom i naðete nemojte se èuditi ako vas njihova cijena natjera na neke ipak povoljnije alternative.

Skupi mobitel
Broj ružicastih dijamanata u prirodi svakodnevno se smanjuje, što naravno podiže njihovu cijenu do astronomskih razina. To je i glavni razlog zašto se ljubitelji ružièaste boje èešæe odluèuju za varijantu ružièastog safira nego li ružièastog dijamanta jer su znatno jeftinije alternative, iako je razlika u sjaju i ljepoti definitivno na strani dijamanta.

No ukoliko vam novac nije problem onda su vam dostupne razlièite velièine ružièastih dijamanata, oblici, sve što vam mašta poželi. Naroèito dobra, a usto i jako tražena meðu mušterijama je njihova kombinacija sa bijelim dijamantima, a gdje onda njihova ružièasta boja u potpunosti dolazi do izražaja, a ta kombinacija je naravno i puno jeftinija od kombinacije iskljuèivo ružièastih dijamanata.

Usprkos njihovim visokim cijenama, dijamanti rijetkih boja se izuzetno dobro prodaju tako da èim se praktièki naðe jedan takav dijamant odmah se naðe i kupac, tako da kupovina nekad zna biti i problem usprkos novèanim moguænostima. No jednom kad ih naðete i kupite bit æete u zaista uskom krugu ponosnih vlasnika ovih prekrasnih dijamanata


Njaskuplji dijamanti na svetu

Generalna — Autor gordanaepo1108 @ 16:56
Na tržištu dijamanata postoji nevjerojatno velik raspon cijena te tako možemo pronaæi kako jeftinije dijamante, tako i one dijamante sa astronomski visokim cijenama, a cijena pojedinog primjerka ponajviše ovisi o 4C faktorima.

Do 2007. godine najskuplji dijamant bio je "Hancock Red" koji je bio prodan za zapanjujuæih $926.000 po karatu. Taj dijamant je inaèe porijeklom iz Brazila, a kupio ga je jedan super bogati vlasnik naftne kompanije. Ukupno je za taj ljubièasto-crvenkasti dijamant vlasnik izdvojio $880.000 za 0,95 karata.

U listopadu 2007 godine oboren je i taj rekord na aukciji poznate kuæe Sotheby gdje je jedan plavi dijamant, izvanredne kvalitete prodan za 7,98 milijuna dolara, a što kad se uzme u obzir njegova težina od 6,04 karata èini cijenu od 1,32 milijuna dolara po karatu što premašuje "Hancock Red" za više od $450.000. Ova aukcija bila je i ekstremno brza, završivši za samo 8 minuta.

No samo je pitanje vremena kad æe novi dijamant postaviti rekordnu cijenu po karatu jer jednostavno nema tako skupog dijamanta kojeg željni i ekstremno bogati kolekcionari ne mogu kupiti.


TAYLOR-BURTON

Generalna — Autor gordanaepo1108 @ 16:50
TAYLOR-BURTON - Veliki dijamant slavne prošlosti koji je u nebrušenom stanju 1966. godine težio 240,80 karata, a nakon što ga je kupio Harry Winston oblikovan je u brušeni dijamant težine 69,42 karata. Nakon nekog vremena završio je na aukciji gdje ga je legendarni Richard Burton kupio svojoj supruzi Elizabeth Taylor. Nakon što se slavni par rastao Elizabeth Taylor je dala ovaj dijamant na aukciju sa sredstvima prikupljenima od te aukcije namijenjenima izgradnji bolnice u Africi. Trenutni vlasnik je Robert Mouawad.

THE CENTENARY

Generalna — Autor gordanaepo1108 @ 17:43

THE CENTENARY

 Ovaj veliki dijamant pronadjen je 1986 godine u južnoafrièkim rudnicima i težio je tek nešto više od 599 karata pre nego sto ga je majistor Gabby Tolkowsky pretvorio u najveci na svietu dijamant bez ijedne mane. Ovaj izuzetan primerak ima neverovatnih 247 ploha, a teži 273,85 karata i deo je britanskih krunskih dragulja.


STAR OF THE AFRICA

Generalna — Autor gordanaepo1108 @ 17:36

STAR OF THE AFRICA ili CULLINAN I, kako se nekada naziva u Cast Thomasa Cullinana koji je bio vlasnik rudarske kompanije koja je pronašla ovaj izuzetni primjerak koji predstavlja najveci izbrušeni primerak koji je u neizbrušenom stanju težio neverovatnih 3106 karata. Ovaj div od dijamanta je dospio u ruke majstora Asscher iz Amsterdama koji ga je smanjio na 530,20 karata sa zadivljujuce 74 izbrušene plohe. Danas je taj unikatni dijamant deo kraljevog spektra u Londonskoj palati.


Najlepsi dijamanti Sveta

Generalna — Autor gordanaepo1108 @ 17:33

KOH-I-NOOR ili Planina svetla što bi u doslovnom prievodu znacilo njegovo ime. Jedan je od najvecih dijamanata na svietu koji je težio izuzetnih 186 karata prilikom pronalaska 1304 godine. Za njega se smatra da je jedno vrieme bio deo ekstravagantne krune jednog indijskog vladara. U viktorijansko vrieme ovaj je izuzetan primerak izgubio na svojoj originalnoj težini i sada teži 108 karata, a znacajan je deo britanskih krunskih dragulja. Neki strucnjaci su cak mišljenja da je Koh-I-Noor samo jedan deo Great Mogul dijamanta.


Mmmmmmmmm

Generalna — Autor gordanaepo1108 @ 17:13
  Већина дијаманата са којима се сусрећемо је прозирна, али у природи дијаманти се налазе у различитим бојама. Прозирни дијаманти су најчешћи и њихова боја варира од потпуно прозирне до благо жућкасте. Те варијације боје голим оком тешко је приметити, па су за процену боје дијаманата потребни и одређени услови, пре свега одговарајуће осветљење. Боја дијаманта се најбоље види на дневном светлу када се камен гледа у односу на белу позадину. Постоји више скала за одрећивање боје дијаманатa, а најчешће се користи скала која почиње абецедним словом “D”, а завршава са “Z”.. 

Oblik srca

Generalna — Autor gordanaepo1108 @ 16:22

Oblik srca

Definitivno jedan od najpopularnijih oblika, odlikuje se visokim sjajem i omiljen je kod zenskog dela populacije. Zbog komplikovanosti i gubitaka prilikom izrade njegova cena je nesto veca nego kao kod dijamanata istih karakteristika a drugog secenja.

 


 


Powered by blog.co.yu