Dijamanti

15 Dec, 2009

Ruzicasti dijamant

Generalna — Autor gordanaepo1108 @ 16:57

Ružièasti dijamanti predstavljaju vjerojatno najtraženiju boju skupocjenih dijamanata, barem što se ženske populacije tièe, no zbog svoje izuzetne rijetkosti, ovi su dijamanti izuzetno skupi i praktièki dostupni samo vrlo uskom krugu vrlo bogatih ljudi. Ružièaste dijamante neæete naæi kod svakog draguljara, a kad ih jednom i naðete nemojte se èuditi ako vas njihova cijena natjera na neke ipak povoljnije alternative.

Skupi mobitel
Broj ružicastih dijamanata u prirodi svakodnevno se smanjuje, što naravno podiže njihovu cijenu do astronomskih razina. To je i glavni razlog zašto se ljubitelji ružièaste boje èešæe odluèuju za varijantu ružièastog safira nego li ružièastog dijamanta jer su znatno jeftinije alternative, iako je razlika u sjaju i ljepoti definitivno na strani dijamanta.

No ukoliko vam novac nije problem onda su vam dostupne razlièite velièine ružièastih dijamanata, oblici, sve što vam mašta poželi. Naroèito dobra, a usto i jako tražena meðu mušterijama je njihova kombinacija sa bijelim dijamantima, a gdje onda njihova ružièasta boja u potpunosti dolazi do izražaja, a ta kombinacija je naravno i puno jeftinija od kombinacije iskljuèivo ružièastih dijamanata.

Usprkos njihovim visokim cijenama, dijamanti rijetkih boja se izuzetno dobro prodaju tako da èim se praktièki naðe jedan takav dijamant odmah se naðe i kupac, tako da kupovina nekad zna biti i problem usprkos novèanim moguænostima. No jednom kad ih naðete i kupite bit æete u zaista uskom krugu ponosnih vlasnika ovih prekrasnih dijamanata


Komentari

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me

Powered by blog.co.yu